ธุรกิจขานรับปลดล็อก”กัญชา-กัญชง” เซ็นMOUเร่งต่อยอดพัฒนา

breaking news alerts

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. บริษัท แพล้นโทโลยี จํากัด ผู้ส่งเสริมให้ความรู้ในการปลูกพืชกัญชงในระดับอุตสาหกรรม ร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มบริษัทผู้ผลิต (สกัด) กัญชง ได้แก่ บริษัท สุพรีม ฟาร์มาเทค จํากัด โรงงานสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil) บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จํากัด (มหาชน) บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จํากัด และบริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จํากัด โรงงานสกัดสาร CBD จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการส่งเสริมการปลูกกัญชงในเชิงอุตสากหรรมแบบครบวงจร เพื่อสร้างเครือข่ายนักส่งเสริมการปลูกและจัดหาเกษตรกรผู้พร้อมสําหรับปลูกกัญชงคุณภาพ เพื่อนําผลผลิตป้อนเข้าสู่โรงงาน

โดยนายชาติประชา สอนกลิ่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แพล้นโทโลยี จํากัด เปิดเผยว่า “ในขณะที่ อุตสาหกรรมกัญชงกําลังเริ่มขึ้นนั้น ผู้ประกอบการจํานวนมากให้ความสนใจในเรื่องของการขายเมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูก การสร้างโรงงานสกัดและการทําผลิตภัณฑ์ออกมาจํานวนมาก ซึ่งเราได้มองเห็นโอกาสในการเชื่อมต่อองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรว่าส่วนใดที่ยังขาดหายไป เราจึงอาสาสร้างเครือข่ายนักส่งเสริมการปลูกเข้าไปช่วยเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพที่พร้อมสําหรับการปลูกกัญชงเพื่อส่งผลผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ดังคําขวัญของการส่งเสริมที่ว่า กัญชงมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากของไทยอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทมีแนวคิดในการก้าวเป็นผู้นำอุตสหกรรมบริการเกี่ยวกับกัญชง จึงพยายามสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่น่าเชื่อถือเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนากัญชง โดยเฉพาะการโฟกัสด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูก ส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ทั้งนี้ การเพาะปลูกพืชกัญชงไม่ใช่เรื่องง่าย ที่สำคัญเป็นเรื่องใหม่สำหรับเกษตรกรไทย จึงต้องให้ความรู้ ทำความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลผลิตกัญชงที่มีคุณภาพป้อนสู่โรงงาน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทมีการอบรมเกษตรกรหลายรุ่น จนสามารถสร้างเป็นเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ 2,143 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกรองรับกว่า 10,000 ไร่ เพื่อสร้างผลผลิตป้อนให้กับโรงงานสกัดและแปรรูปต่อไป”

อย่างไรก็ตาม บริษัท แพล้นโทโลยี จํากัด ยังได้ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทผลิตโรงเรือนสําหรับการเพาะปลูกแบบอัจฉริยะ ได้แก่ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จํากัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญในการ ผลิตโรงเรือนสําหรับปลูกพืช บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จํากัด ที่มีความเชี่ยวชาญในระบบเพาะปลูกอัตโนมัติ นํา ความรู้ผสมผสานในการสร้างระบบการปลูกที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Ai) ช่วยพัฒนาระบบการปลูก การควบคุมปัจจัย สิ่งแวดล้อม เพื่อทําให้ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ และพร้อมที่จะป้อนผลผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

พร้อมทั้งนี้ บริษัท สยาม เฮมพ์ จํากัด ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท แพล้นโทโลยี จํากัด ได้ลงนามความ ร่วมมือกับ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อโณไทย 2019 จํากัด บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัดบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จํากัด และบริษัท สยามเฟรชเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด เพื่อนําผลผลิตกัญชง-กัญชา ไปสู่ภาคการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น โดยบริษัท สยาม เฮมพ์ จํากัด จะเป็นผู้ประสานสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้..

https://www.dailynews.co.th/economic/832099