ถ้าไม่มีทุนการศึกษาแพทย์ในวันนั้น ดิฉันก็อาจจะไม่ได้ออกมาช่วยเหลือสังคมได้เหมือนเช่นทุกวันนี้

breaking news alerts

ทุนการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ต้องการเล่าเรียนให้สำเร็จ หากต้องขาดเงินทุนการศึกษา ก็คือการตัดอนาคตการศึกษาของคนยากคนจนไปโดยปริยาย

ไลฟ์ วาไรตี สัปดาห์นี้ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย นำคุณไปสนทนากับ แพทย์หญิงกานต์มณี ทินะ อดีตนักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวตั้งคารวคุณ

การเรียนด้านแพทยศาสตร์ของคุณหมอ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องใช้เงินทุนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาเป็นจำนวนมากแค่ไหนครับ

พญ.กานต์มณี : โดยเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษาใช้เงินทุนประมาณ 2 หมื่นบาทรวมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรก็ตกประมาณ2 แสน 4 หมื่นบาท แต่ก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าตำราภาษาอังกฤษ ค่าซื้อตำราพิเศษเพื่อใช้เพิ่มพูนความรู้ด้านการแพทย์ และบางครั้งต้องใช้เงินสำหรับการเรียนเพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ อ่านนิยายออนไลน์ ซึ่งล้วนต้องใช้เงินทั้งสิ้น ดังนั้นหากนักศึกษาแพทย์รายใดประสบปัญหาเงินทุนการศึกษาก็จะพบอุปสรรคในการเรียนและการใช้ชีวิต ซึ่งอาจทำให้เรียนไม่สำเร็จได้ บางคน
อาจจะเห็นว่าเงินเพียง 2-3 แสน เป็นเรื่องเล็กน้อยมาก แต่สำหรับคนที่มีฐานะยากจนแล้ว เงินจำนวนนี้ถือว่ามีมูลค่ามากมายมหาศาล และเกินกว่ากำลังของเขาจะหามาได้ ดังนั้นทุนการศึกษาจึงจำเป็นมากสำหรับคนยากจนที่มีโอกาสได้เข้าศึกษาในคณะแพทย์ และคณะทันตะรวมถึงคณะเภสัชฯ ด้วย

คุณหมอได้รับทุนนี้โดยผ่านมหาวิทยาลัยหรือผ่านโครงการใดครับ

พญ.กานต์มณี : หมอได้รับเงินทุนผ่านโครงการแพทย์สตรี โดยเบื้องต้นก็สมัครผ่านคณะแพทย์ เมื่อหมอเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 หลังจากเห็นประกาศการให้ทุนโดยโครงการแพทย์สตรี แล้วต่อมาภายหลังจึงมาทราบว่ามูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว คือ ผู้มอบทุนการศึกษาให้กับหมอ โดยผ่านโครงการแพทย์สตรี อันที่จริงในคณะแพทย์ มีทุนการศึกษามากพอสมควร ซึ่งแต่ละทุนก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป แต่หากจะพูดจริงๆแล้วก็ยังถือว่านักศึกษาแพทย์หลายคนยังขาดแคลนทุน และต้องการได้รับทุนการศึกษาอยู่ค่ะ สำหรับทุนที่หมอได้รับมีข้อกำหนดน้อยมากคือ เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องไปทำงานในจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลรอบๆ กรุงเทพฯ หมอจึงเลือกจังหวัดน่าน เพราะหมอเป็นคนน่านค่ะ