จังหวัดสุรินทร์เคาะบ้าน! ต้านโควิด-19 เร่งสแกนทุกตารางนิ้ว เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสมรณะ

ตำบลเทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ หน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดมกำลังออกให้ความรู้และการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ในลักษณะ “เคาะบ้านต้านโรคโควิด” โดยเน้นกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกพบปะชาวบ้านถึงหน้าบ้านให้ครบทุกหลังคาเรือน เน้นให้ความรู้ด้านการบริการสาธารณสุขอนามัยเบื้องต้น การป้องกันโรคและคัดกรองหาเชื้อโรค โดยการออกพบปะชาวบ้านครบทั้ง 13 ชุมชนในต.เทพรักษา ไม่พบคนติดไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงครอบครัวที่มีบุตรหลานเดินทางกลับจากต่างจังหวัดให้รีบแจ้งต่อผู้นำชุมชนทันที

สำหรับการออก “เคาะบ้านต้านโควิด-19” ในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันโรคแบบสแกนทุกตารางนิ้ว สืบเนื่องมาจากที่จังหวัดสุรินทร์ได้พบการติดโควิด-19 แล้ว 3 ราย จนเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 63 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการโรคตติดต่อจังหวัดสุรินทร์ และแถลงได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆทั่วโลกจำนวน 166 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ สำหรับประเทศไทย ณ วันที่ 18 มี.ค.63 มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 272 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหาย 42 ราย และจ.สุรินทร์ ณ วันที่ 20 มี.ค.63 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค จำนวน 43 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 40 ราย รอผลการตรวจ 3 รายดั้งนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ใน จ.สุรินทร์ และดำเนินการป้องกันอย่างเข้มข้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกคำสั่ง จ.สุรินทร์ ที่ 930/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และออกคำสั่ง จ.สุรินทร์ ระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล และสิ่งของ ณ.จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม และ ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม เนื่องจาก เจ้าของผู้ประกอบการและผู้ใกล้ชิดติดเชื้อโรคโควิค-19 รวม 3 ราย ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.63