ผู้ว่าฯกทม.รับมอบชุดPPEให้จนท.ใช้สอบสวนโรค แจกอุปกรณ์ป้องกันติดเชื้อให้คนงานเก็บขนขยะ

24 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบชุด PPE จากสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน จำนวน 500 ชุด เพื่อให้สำนักอนามัยนำไปใช้ในการสอบสวนโรคผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคไวรัสโควิด-19 โดยสำนักอนามัยจะส่งต่อให้ทีมสอบสวนโรคของกองควบคุมโรค และแพทย์ พยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ทั้ง 68 แห่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ชุด PPE เป็นชุดป้องกันการติดเชื้อที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องสวมใส่ในการปฏิบัติงานสอบสวนโรค ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเมื่อใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อซึ่งต้องทิ้งทำลาย ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

พร้อมกันนี้ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 3,200 ชุด ประกอบด้วย ชุดป้องกันการติดเชื้อ 1,000 ชุด ชุดกันเปื้อนสำหรับทำความสะอาด 2,200 ชุด รวมทั้งแว่นตา 2,200 อัน ถุงมือยาง 12,000 คู่ และรองเท้าบูท 2,200 คู่ ให้แก่บุคคลากรด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จำนวน 1,000 ชุด และพนักงานทำความสะอาดจำนวน 2,200 ชุด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครห่วงใยบุคลากรด้านการรักษาความสะอาด เพราะเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจจะติดมากับขยะมูลฝอย โดยต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ประกอบด้วยแว่นตา หน้ากาก ถุงมือ และรองเท้าบูท แก่สำนักสิ่งแวดล้อมและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ทั้ง 50 เขต สำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดีขอประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน หากมีความประสงค์จะมอบชุด PPE ให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครยินดีรับและส่งต่อให้ผู้ปฏิบัติงานต่อไป เพื่อเป็นการร่วมมือกันผ่านสถาณการณ์นี้ไปด้วยกัน